RAW DENIM TROUSER

2,500,000 

  • Mô tả

    Model Denim đi kèm sidetab đặc biệt sản xuất bởi The Finery Club. Chỉ có lựa chọn may đo.

    Vải Raw Denim made in UK.

    Trong ảnh: Mẫu 1m75