Drake's London

Drake’s London – cái tên danh tiếng của nước Anh với các sản phẩm làm tay tại số 3 phố Haberdashers từ khu phía đông London.

Thương hiệu Drake’s được thành lập từ năm 1977 bởi Michael Drake. Từ cái nôi là nguồn lụa dệt danh tiếng ở Spitalfields; Drakes sản xuất thủ công các loại phụ kiện như cà vạt, khăn quàng và pocket square bằng lụa và dần hình thành nên tiếng tăm của thương hiệu.

Drake's London  15 items

Filters