Trải nghiệm may đo & bán sẵn hiện đại tại

THE FINERY CLUB

Được xây dựng trên nền tảng kế thừa kỹ thuật cắt may cao cấp, khả năng hoàn thiện tiêu chuẩn đúc kết từ người anh cả VBS Tailor. Đem đến trải nghiệm nhanh gọn, tiện lợi cùng tinh thần phóng khoáng, hào hứng là điều mà tất cả đội ngũ THE FINERY CLUB đang từng ngày hoàn thiện.